فروشگاه ابزار های اندازه گیری شامل انواع کولیس ، میکرومتر ، ساعت ، گیج ،نظام ، فرز ، مته ، عمق سنج و ...

 • دوشنبه, ۲۹ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

میکرومتر تیغه

 • دوشنبه, ۲۹ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

کولیس 30 سانت

 • يكشنبه, ۲۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

گیج توپی

 • يكشنبه, ۲۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

ساعت مقایسه کننده

 • يكشنبه, ۲۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

میکرومتر دنده

 • شنبه, ۲۷ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

کولیس 20 سانت

 • شنبه, ۲۷ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

گیج رینگی

 • شنبه, ۲۷ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

ساعت مرکز یاب

 • شنبه, ۲۷ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

میکرومتر لوله

 • شنبه, ۲۷ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

کولیس 15 سانت

 • پنجشنبه, ۲۵ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

ابزار حیدرزاده

 • جمعه, ۱۹ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

مته

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

انواع فرز

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

نظام

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

گیج

 • چهارشنبه, ۱۷ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

ساعت اندیکاتور

 • دوشنبه, ۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

میکرومتر

 • دوشنبه, ۸ آبان ۹۶
 • مهدی قاسمی
 • ۰ نظر
نمایش

کولیس