کولیس معمولی

کولیس یا قطرسنج یکی از ابزارهای بکار رفته در صنعت و مهندسی مکانیک است.

کولیس ابزاری است که فاصله ی بین دو طرف یک جسم را اندازه گیری می کند . برای اندازه گیری جسم ، کولیس را بین    دو نقطه مطلوب قرار داده و دو نقطه به وسیله دو فک معلوم می‌شود . در ادامه کولیس را بر می‌داریم ، فاصله دو طرف به وسیله یک ابزار و وسیله اندازه‌گیری مانند خط کش خوانده می‌شود .

کولیس بسیار زیاد در مهندسی مکانیک ، فلزکاری ، پزشکی و غیره کاربرد دارد .

ابزار نیک نمایندگی فروش محصولات اندازه گیری ( اعم از کولیس ) ، تمامی سایز های کولیس را با برند معتبر به فروش می رساند .

کولیس ها شامل :

  •  کولیس 15 سانت ( معمولی - ساعتی - دیجیتال )
  •  کولیس 20 سانت ( معمولی - ساعتی - دیجیتال )
  •  کولیس 30 سانت ( معمولی - ساعتی - دیجیتال )
  •  کولیس 50 سانت ( معمولی - ساعتی - دیجیتال )
  •  کولیس 60 سانت ( معمولی - ساعتی - دیجیتال )
  •  کولیس 1 متری ( معمولی - ساعتی - دیجیتال )

توجه : این نمایندگی تمامی برند های معتبر کولیس را دارا می باشد . ( mitutoyo - insize - asimeto )

منبع :wikipedia