گیج توپی

گیج های توپی ، ابزاری جهت کنترل مهره است .

گیج های توپی به مانند قلاویز دنده های مختلف دارند که عبارت اند از :

  • گیج توپی
  • گیج توپی دنده ریز
  • گیج توپی MF
  • گیج توپیMM( میلیمتر )
  • گیج توپی BSW(دنده درشت)
  • گیج توپی UNF(دنده ریز)
  • گیج توپیTR(دنده کبریتی)
  • گیج توپی اینچی
  • گیج توپی UNC

 


گیج های توپی نرو - گیج توپی دندانه ریز - گیج توپی 2  - گیج توپی 3 - گیج توپی 4 

گیج توپی 5 - گیج توپی 6 - گیج توپی 7 - گیج توپی 8 - گیج توپی 9 - گیج توپی10

گیج توپی 11 - گیج توپی 12 - گیج توپی 13 - گیج توپی 14 - گیج توپی 15

گیج توپی 16 - گیج توپی 17 - گیج توپی 18 - گیج توپی 19  - گیج توپی 20  

گیج توپی 21 - گیج توپی 22 - گیج توپی 23 - گیج توپی 24 - گیج توپی 25 - گیج توپی 26

گیج توپی 27 - گیج توپی 28 - گیج توپی 29 - گیج توپی 30 - گیج توپی 32 - گیج توپی 34

گیج توپی 35 - گیج توپی 36 - گیج توپی 37 - گیج توپی 38 - گیج توپی 40 - گیج توپی 42

گیج توپی 44 - گیج توپی 45 - گیج توپی 46 - گیج توپی 47 - گیج توپی 48 - گیج توپی 49

گیج توپی 50 - گیج توپی 52 - گیج توپی 55 - گیج توپی 60 - گیج توپی 62 - گیج توپی 65

گیج توپی 68 - گیج توپی 70 - گیج توپی 72 - گیج توپی 75 - گیج توپی 80 - گیج توپی 85

گیج توپی 90 - گیج توپی 95 - گیج توپی 98 - گیج توپی 100 -

 گیج توپی H6 - گیج توپی H7 - گیج توپی H8 - گیج توپی H9

گیج های توپی بر طبق استانداردهای جهانی بر اساس خواسته مشتری طراحی و ساخته میشود.


ابزار نیک فروشنده انواع گیج توپی ( و حتی گیج رینگی  ) با برندهای معروف و بسیار معتبر  INSIZE - ASIMETO - FERTER - PAWER می باشد .بهترین راه جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف گیج توپی  ( اطلاعات صحیح ، درست و کاربردی ) تماس با شماره تلفن همیشه در دستر ابزار نیک می باشد .

دیده شده بعضی فروشندگان نامعتبر با بعضی وقن ها حتی با قیمت های پایین تر گیج توپی فیک ( قلابی ) و پایین تر از کیفیت اصلی ارائه می کنند . شما می توانید گیج توپی را از ابزار نیک خریداری کرده و به کیفیت گیج توپی ما اطمینان داشته باشید .